TOTO

TOTO MS636DT8

TOTO MS636DT8

22.010.000₫
TOTO MS636DT8
22.010.000₫

TOTO MS636DT8

Xem nhanh
TOTO LHT240CS
Liên hệ

LAVABO TOTO

TOTO CW823NW/F
Liên hệ

BÀN CẦU KHỐI TOTO

-25%
C971 TCF9433A

C971 TCF9433A

Giá khuyến mại 47.195.000₫

Giá cũ: 62.926.000₫

C971 TCF9433A

Giá cũ: 62.926.000₫

Giá khuyến mại 47.195.000₫

Bàn cầu điện tử dòng GG kèm nắp rửa điện tử

Xem nhanh
-25%
CW823RAW11

CW823RAW11

Giá khuyến mại 36.818.000₫

Giá cũ: 49.091.000₫

CW823RAW11

Giá cũ: 49.091.000₫

Giá khuyến mại 36.818.000₫

Mã sản phẩm: CW823RAW11W Kích thước: 750D x 510W x 640H mm. Hệ thống công nghệ xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín. Tâm xả: 305mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Màu sắc:...

Xem nhanh
-25%
MS188VKW11

MS188VKW11

Giá khuyến mại 33.077.000₫

Giá cũ: 44.103.000₫

MS188VKW11

Giá cũ: 44.103.000₫

Giá khuyến mại 33.077.000₫

Mã sản phẩm: MS188VKW11XW Kích thước: L722 x W420 x H655mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75MPa Lưu ý: Bích nối sàn T53P100VR: phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân...

Xem nhanh
-25%
MS885CDW12

MS885CDW12

Giá khuyến mại 30.397.000₫

Giá cũ: 40.529.000₫

MS885CDW12

Giá cũ: 40.529.000₫

Giá khuyến mại 30.397.000₫

Mã sản phẩm: MS885CDW12XW Kích thước: 701D x 387W x 645H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
MS889CDRW12

MS889CDRW12

Giá khuyến mại 31.796.000₫

Giá cũ: 42.395.000₫

MS889CDRW12

Giá cũ: 42.395.000₫

Giá khuyến mại 31.796.000₫

Mã sản phẩm: MS889CDRW12XW Kích thước: 701D x 387W x 699H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 Mpa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
MS887CRW12

MS887CRW12

Giá khuyến mại 31.796.000₫

Giá cũ: 42.395.000₫

MS887CRW12

Giá cũ: 42.395.000₫

Giá khuyến mại 31.796.000₫

Mã sản phẩm: MS887CRW12XW Kích thước: 727D x 428W x 657H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van...

Xem nhanh
-25%
MS855CDW12

MS855CDW12

Giá khuyến mại 28.792.000₫

Giá cũ: 38.389.000₫

MS855CDW12

Giá cũ: 38.389.000₫

Giá khuyến mại 28.792.000₫

Mã sản phẩm: MS855CDW12XW Kích thước: 695D x 417W x 630H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L/3L Thiết kế: Thân dài, thân hở Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
CS948CDW12

CS948CDW12

Giá khuyến mại 28.534.000₫

Giá cũ: 38.045.000₫

CS948CDW12

Giá cũ: 38.045.000₫

Giá khuyến mại 28.534.000₫

Mã sản phẩm: CS948CDW12XW Kích thước: 700D x W380 x H806 mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Torrnado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
CS838CDW12

CS838CDW12

Giá khuyến mại 28.534.000₫

Giá cũ: 38.045.000₫

CS838CDW12

Giá cũ: 38.045.000₫

Giá khuyến mại 28.534.000₫

Mã sản phẩm: CS838CDW12XW Kích thước: 700D x 388W x 734H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Torrnado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-100%
MS188VKW14
Liên hệ

Mã sản phẩm: MS188VKW14XW Kích thước: L722 x W420 x H655mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75MPa Lưu ý: Bích nối sàn T53P100VR: phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân...

-25%
MS889DRW14

MS889DRW14

Giá khuyến mại 23.093.000₫

Giá cũ: 30.790.000₫

MS889DRW14

Giá cũ: 30.790.000₫

Giá khuyến mại 23.093.000₫

Mã sản phẩm: MS889DRW14XW Kích thước: 701D x 387W x 699H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 Mpa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
MS887RW14

MS887RW14

Giá khuyến mại 23.093.000₫

Giá cũ: 30.790.000₫

MS887RW14

Giá cũ: 30.790.000₫

Giá khuyến mại 23.093.000₫

Mã sản phẩm: MS887RW14XW Kích thước: 727D x 428W x 657H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van...

Xem nhanh
-15%
MS885DT2

MS885DT2

Giá khuyến mại 9.046.000₫

Giá cũ: 10.643.000₫

MS885DT2

Giá cũ: 10.643.000₫

Giá khuyến mại 9.046.000₫

Mã sản phẩm: MS885DT2XW Kích thước: 701D x 387W x 645H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-15%
MS885DT8

MS885DT8

Giá khuyến mại 9.046.000₫

Giá cũ: 10.643.000₫

MS885DT8

Giá cũ: 10.643.000₫

Giá khuyến mại 9.046.000₫

Mã sản phẩm: MS885DT8XW Kích thước: 701D x 387W x 645H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-15%
MS855DT8

MS855DT8

Giá khuyến mại 7.026.000₫

Giá cũ: 8.267.000₫

MS855DT8

Giá cũ: 8.267.000₫

Giá khuyến mại 7.026.000₫

Mã sản phẩm: MS855DT8XW Kích thước: 695D x 417W x 630H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L/3L Thiết kế: Thân dài, thân hở Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
MS855DT3

MS855DT3

7.697.000₫
MS855DT3
7.697.000₫

Mã sản phẩm: MS855DT3XW Kích thước: 695D x 417W x 630H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L/3L Thiết kế: Thân dài, thân hở Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
MS188VKW16

MS188VKW16

Giá khuyến mại 20.670.000₫

Giá cũ: 27.560.000₫

MS188VKW16

Giá cũ: 27.560.000₫

Giá khuyến mại 20.670.000₫

Mã sản phẩm: MS188VKW16XW Kích thước: L722 x W420 x H655mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75MPa Lưu ý: Bích nối sàn T53P100VR: phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân...

Xem nhanh
-25%
MS889DRW16

MS889DRW16

Giá khuyến mại 17.967.000₫

Giá cũ: 23.956.000₫

MS889DRW16

Giá cũ: 23.956.000₫

Giá khuyến mại 17.967.000₫

Mã sản phẩm: MS889DRW16XW Kích thước: 701D x 387W x 699H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 Mpa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
-25%
MS887RW16

MS887RW16

Giá khuyến mại 17.967.000₫

Giá cũ: 23.956.000₫

MS887RW16

Giá cũ: 23.956.000₫

Giá khuyến mại 17.967.000₫

Mã sản phẩm: MS887RW16XW Kích thước: 727D x 428W x 657H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van...

Xem nhanh