Tất cả sản phẩm

MS887RW16

Giá cũ: 23.956.000₫

Giá khuyến mại 17.967.000₫

Mã sản phẩm: MS887RW16XW Kích thước: 727D x 428W x 657H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van...

Xem nhanh
MS889DRW16

Giá cũ: 23.956.000₫

Giá khuyến mại 17.967.000₫

Mã sản phẩm: MS889DRW16XW Kích thước: 701D x 387W x 699H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 Mpa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
MS188VKW16

Giá cũ: 27.560.000₫

Giá khuyến mại 20.670.000₫

Mã sản phẩm: MS188VKW16XW Kích thước: L722 x W420 x H655mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75MPa Lưu ý: Bích nối sàn T53P100VR: phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân...

Xem nhanh
MS855DT8

Giá cũ: 8.267.000₫

Giá khuyến mại 7.026.000₫

Mã sản phẩm: MS855DT8XW Kích thước: 695D x 417W x 630H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L/3L Thiết kế: Thân dài, thân hở Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
MS885DT8

Giá cũ: 10.643.000₫

Giá khuyến mại 9.046.000₫

Mã sản phẩm: MS885DT8XW Kích thước: 701D x 387W x 645H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
MS885DT2

Giá cũ: 10.643.000₫

Giá khuyến mại 9.046.000₫

Mã sản phẩm: MS885DT2XW Kích thước: 701D x 387W x 645H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
MS887RW14

Giá cũ: 30.790.000₫

Giá khuyến mại 23.093.000₫

Mã sản phẩm: MS887RW14XW Kích thước: 727D x 428W x 657H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van...

Xem nhanh
MS889DRW14

Giá cũ: 30.790.000₫

Giá khuyến mại 23.093.000₫

Mã sản phẩm: MS889DRW14XW Kích thước: 701D x 387W x 699H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 Mpa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh
MS188VKW14
Liên hệ

Mã sản phẩm: MS188VKW14XW Kích thước: L722 x W420 x H655mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Tornado Lượng nước xả: 4.8L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75MPa Lưu ý: Bích nối sàn T53P100VR: phụ kiện bán rời, không đóng gói cùng thân...

Xem nhanh
CS838CDW12

Giá cũ: 38.045.000₫

Giá khuyến mại 28.534.000₫

Mã sản phẩm: CS838CDW12XW Kích thước: 700D x 388W x 734H mm Màu sắc: Trắng Hệ thống xả: Torrnado Lượng nước xả: 4.5L/3L Thiết kế: Thân dài, thân kín Tâm xả: 305 mm Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa Nguồn điện: 220V, 50/60Hz Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

Xem nhanh